Ansatte

Medarbeiderne er erfarne og har variert bakgrunn:
Tina Skofsrud: helsesekretær
Kari Godager: bioingeniør
Bente Godager: spesialsykepleier
Kari Hulleberg: helsesekretær
Ingvild Engli: helsesekretær