Ansatte

Medarbeiderne er erfarne og har variert bakgrunn:
Tina Skofsrud Henriksen: Helsesekretær

Randi Søsveen: Helsesekretær

Kristin Skåden: Helsesekretær

Bente Godager: Spesialsykepleier

Kari Hulleberg: Helsesekretær

Anita Kristin Helde: Helsesekretær