Generell info om oss, rutiner og datasikkerhet

Vi er en gruppepraksis på 5 fastleger og 1 turnuslege.De faste legene er dr. Magnus Selmer, dr. Roar Fretheim, dr. Nena Mimic, dr. Sindre Hallem og dr. Kristian Bjørtomt. Det er tilknyttet mellom 5 og 6000 pasienter til praksisen. Vi arbeider alle i allmennpraksisstillinger med kommunale bistillinger i offentlig helsearbeid.I tillegg utføres godkjenningsundersøkelser av flygere, offshorearbeidere og sjømenn. Senteret er utstyrt med elektronisk pasientjournalsystem. Det gjøres lungefunksjonsundersøkelser(spirometri), hjerte-/karundersøkelser (EKG, 24 timers blodtrykk, Doppler undersøkelser av perifere kar) og mindre kirurgiske inngrep.
I tillegg har vi fra 2017 tatt i bruk ultralyd for supplerende diagnostikk. Vi er tilkoplet Norsk Helsenett og utveksler elektroniske meldinger med flere sykehus og private laboratorier.
I samarbeide med vår journalleverandør CGM, benytter vi et system for elektronisk meldingsutveksling med pasienter via SMS og Internett. Denne løsningen er i samsvar med Datatilsynets krav. De som har lyst til å benytte denne løsning, kan registrere seg på vår nettside under fanen “Brukerregistrering” og siden logge inn fra velkomstsiden under “Logg inn.” Det er en forutsetning at vi har fått opplyst hvilket mobiltelefonnummer som du bruker – hvis ikke, gi oss beskjed om dette pr. telefon eller via e-post stange.legesenter@stange.nhn.no. Det er  også utviklet en løsning hvor man via smarttelefoner kan logge seg inn. Appene lastes ned først.Flere av medarbeiderne er spesialutdannet til å hjelpe til med oppstart av insulinbehandling hos diabetikere og påfølgende kontroller og veiledning av disse. Medarbeiderne hjelper ellers til med veiledning av astmatikere, f.ex. i bruk av inhalasjonsmedisiner. Telefontilgjengeligheten varierer i løpet av dagen. De som skal bestille time, fornye resepter og lignende, kan gjøre dette hos hjelpepersonellet . Det er ofte mindre telefonkø etter klokken 1300.Hvis du er registrert på eportal,  kan samme henvendelser gjøres elektronisk, og du slipper telefonkøen og kan sende melding når det passer deg. De som bruker vår meldingstjeneste kan også lettvint bestille time online. En vanlig konsultasjon hos lege beregner vi tar inntil 20 minutter. Dette er gjennomsnittlig varighet for konsultasjon hos fastlege i Norge. Vi vil også minne om at man kan bestille lengre tid enn de vanlige 20 minutter dersom man har mange problemstillinger man ønsker å ta opp med legen. Dette hjelper oss til å holde tiden i respekt for de som venter på venterommet.Resepter sendes som e-resept til en felles database for norske apotek og kan hentes på ethvert apotek. Hvis resepter haster, må vi få beskjed om det ved bestilling. Vanligvis tar det inntil 3 virkedager fra bestilling før resepten er kontrollert og sendt til apotek. Bestill derfor reseptfornyelse i god tid før du er fri for medisiner.

For å kunne prioritere riktig i forhold til våre ventelister, ønsker vi at vårt hjelpepersonell kan få litt informasjon om hva som er problemstillingen og pasientens vurdering av hastegrad når det bestilles timer. Vårt hjelpepersonell er selvsagt pålagt taushetsplikt på samme nivå som leger og alle andre underlagt Helsepersonelloven.
Prisliste er slått opp på kontoret, og vi forholder oss til de gjeldende priser som er avtalt gjennom Normaltariffen i fastlegeordningen. I henhold til denne dekker ikke Folketrygden medisiner og forbruksmateriell ved konsultasjoner. Det betyr at de som har frikort, må betale for medisiner og forbruksmateriell, mens egenandelen dekkes av Folketrygden.

Legesentret er universelt utformet med alt på ett plan, ingen dørstokker, elektriske dører og er godt egnet for rullestolbrukere.

Vi bruker Melin betalingsautomat der man kan velge mellom kortbetaling, kontantbetaling eller utskrift av faktura. Sistnevnte pålegges gebyr, de andre betalingsløsningene er gebyrfrie.

For å redusere ventetid ved INR kontroller, ønsker vi at disse pasientene møter opp mellom klokken 1215 og 1245. INR kontroller utføres alle dager, dato avtales med fastlegen.

Vi har en lege hver dag som kun tar øyeblikkelig hjelp. Det betyr at man ved behov for øyeblikkelig hjelp ikke kan påregne å komme til sin fastlege, men til den legen som har vakt den aktuelle dagen. Dette sikrer tilstrekkelig kapasitet på øyeblikkelig hjelp.

Vi har som målsetting å yte gode helsetjenester til våre pasienter. Dette gjelder så vel det å gjøre et godt medisinskfaglig arbeide, følge medisinske anbefalinger og retningslinjer, som det å yte en best mulig service til våre brukere. For å hjelpe oss til å bli stadig bedre, er vi takknemlige for konstruktive innspill og forslag fra våre brukere.

 

Om General Data Protection Regulation GDPR ved Stange legesenter: 

Vi har samlet all informasjon om hvordan vi håndterer lovverket tilknyttet datasikkerhet:

https://trinnvis.no/interne-sider/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

 

Aktuelle lenker:

Trygdekontoret/bytte av fastlege: www.nav.no

Stange kommune: www.stange.kommune.no

Sjekke ventetider på sykehus: www.frittsykehusvalg.no

Nyttig medisinsk informasjon: www.helsenytt.no

Sykehuset Innlandet: www.sykehuset-innlandet.no

Helse Norge: www.helsenorge.no