Leger

Vi er en gruppepraksis på 5 fastleger og 1 turnuslege.
Det er tilknyttet mellom 5 og 6000 pasienter til praksisen. Turnuslegen arbeider i opplæringsstilling under veiledning og kan ta pasienter tilhørende senterets fastleger. Turnuslegene har kort ventetid, og de arbeider hver hos oss i 6 mndr.

Disse legene arbeider hos oss:
Magnus Selmer
Ingen telefontid. Mulighet for videokonsultasjon eller send e-konsultasjon via helsenorge.no
Nena Mimic
Ingen telefontid. Mulighet for videokonsultasjon eller send e-konsultasjon via helsenorge.no
Roar Fretheim
Telefontid:  Mandag, tirsdag, fredag: kl. 11.00-12.00. Pasienter kan ringe før kl. 11 på disse dager fortrinnsvis, og legen ringer tilbake i telefontiden.
Sindre Hallem
Ingen telefontid. Mulighet for videokonsultasjon eller send e-konsultasjon via helsenorge.no
Kristian Bjørtomt
Ingen telefontid. Mulighet for videokonsultasjon eller send e-konsultasjon via helsenorge.no