Leger

Vi er en gruppepraksis på 5 fastleger og 1 turnuslege.
Det er tilknyttet mellom 5 og 6000 pasienter til praksisen. Turnuslegen arbeider i opplæringsstilling under veiledning og kan ta pasienter tilhørende senterets fastleger. Turnuslegene har kort ventetid, og de arbeider hver hos oss i 6 mndr.

Disse legene arbeider hos oss:
.
Magnus Selmer
Telefontreffetid: Ingen fast tid. Pasienter ringer inn og bestiller telefonkonsultasjon. Legen ringer tilbake senere på dagen. Bruk gjerne besøklegen.no
.
Nena Mimic
Telefontreffetid: Ingen fast tid. Pasienter ringer inn og bestiller telefonkonsultasjon. Legen ringer tilbake senere på dagen. Bruk gjerne besøklegen.no
.
Roar Fretheim
Telefontreffetid:  Mandag, tirsdag, fredag: kl. 11.00-12.00. Pasienter kan ringe før kl. 11 på disse dager fortrinnsvis, og legen ringer tilbake i telefontreffetiden.
.
Sindre Hallem
Telefontreffetid: Ingen fast tid. Pasienter ringer inn og bestiller telefonkonsultasjon. Legen ringer tilbake senere på dagen. Bruk gjerne besøklegen.no
.
Kristian Bjørtomt
Telefontreffetid: Ingen fast tid. Pasienter ringer inn og bestiller telefonkonsultasjon. Legen ringer tilbake senere på dagen. Bruk gjerne besøklegen.no