LIS 1 lege (turnuskandidat)

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger; LIS 1 lege, tidligere kalt turnuslege.

Formålet med utdanningsstilling i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger/fastleger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et faglig høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom LIS 1-legen og den veiledende legen på legekontoret. LIS 1-legen følger et strukturert veiledningsprogram.

En LIS 1-lege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 6 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i en allmennpraksis.

Ved Stange legesenter byttes LIS 1-legene hver 6. måned.