Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, med unntak av akutte konsultasjoner. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale der det finnes hensiktsmessig.

Vi har flylege, sjømannslege og petroleumslege.