Nyheter

 

På grunn av koronasituasjonen er det ikke drop-in på laboratoriet nå. Ta kontakt med oss på telefon for å avtale time. 

 

KORONAVIRUS

Har du spørsmål om koronaviruset. Tror du at du kan være smittet eller at du må i karantene? Ring Hamarregionens koronatelefon på 477 70 075. Åpningstider hverdager fra kl. 09:00 – 21:00. Lørdag og søndag fra kl. 11:00 – 17-00

 

Helsenorge!

 Vi har nå gått over fra besøklegen.no til helsenorge.no. 

Der kan du bestille oppmøtekonsultasjon, videokonsultasjon, resept og e-konsultasjon. Her logger du deg inn med bank-id.

Gå inn på https://www.helsenorge.no/   Du logger deg inn øverst i høyre hjørnet med bank-id. Du kan også laste ned appen helsenorge.no