Nyheter

PROBLEMER MED «BESØKLEGEN»

Vi har siste dagene hatt problemer med «Besøklegen.» Feilen er funnet, og vi håper at programmet fungerer fra i fredag 21/9-18.

 

LEGE MARIA SKALLEBERG SLUTTER VED STANGE LEGESENTER

Etter mange år som fastlege ved Stange legesenter, avslutter Maria Skalleberg sin praksis hos oss for å begynne i ny stilling. Hun vil arbeide hver fredag ved Stange legesenter i september før hun slutter i oktober. I oppsigelsestiden fram til 1/1-2019 vil lege Mena Mimic, som har vært i turnustjeneste ved Stange legesenter, være vikar for Maria. Fra 1/1-19 vil ny fastlege starte opp.

 

BESØKLEGEN VIL BLI ENDRET

Stadig flere pasienter bruker www.besøklegen.no ved kontakt til legesentret og til timebestillinger. Denne ordningen synes vi er et godt supplement til øvrige kontaktformer. Det vil nå komme endringer, tidligst i løpet av august. Den offentlige portalen www.helsenorge.no vil tilpasses slik at denne vil kunne brukes som kontaktflate til/fra Stange legesenter. Dette vil medføre at www.besøklegen.no må endre sitt brukergrensesnitt. Hvordan den endelige løsningen blir, vet vi ikke pr. dags dato. Allerede nå vil brukerne se at valget «e-dialog til fastlegen» er fjernet, og kontakten må nå skje via valget «kontakt ekspedisjonen.» Alle meldinger vil bli fordelt til de enkelte legene derfra og besvart som før.

 

SOMMERFERIE 2018

Fra 20/6 til 20/8-18 avvikler vi sommerferie. Dette betyr at ventetiden på vanlige konsultasjoner blir noe lengre. Akuttberedskapen er uendret slik at man ved akutte tilstander får tilbud om konsultasjon samme dag i all hovedsak.

 

HAR DU PROBLEMER MED BESØKLEGEN?

Etter omlegging til nytt journalsystem har vi fått beskjed fra noen av våre pasienter at de ikke lengre får logget seg inn på Besøklegen. Før du gjør noe annet, er det viktig å kontrollere at vi har registrert ditt korrekte mobiltelefonnummer. Deretter kan følgende kan forsøkes:

1: Gå til startsiden på vår hjemmeside www.stangelegesenter.no.

2: Velg «logg inn» (selvbetjening).

3: Velg «hjelp til innlogging» , som er like under brukernavn og passord.

4: Velg «jeg vet ikke hva passordet mitt er

5: Følg dernest veiledningen. Du får et nytt passord som du kan bruke til innlogging og kan senere bytte dette.

6: Hvis dette ikke hjelper kan du velge «hjelp«-menyen øverst på innloggingsbildet og se etter alternative løsninger.

7: Hvis ovenstående ikke fører fram, må du kontakte oss.