Priser

Alle legene ved sentret jobber som fastleger med kommunal driftsavtale. Det betyr at vi følger Normaltariffens priser. Prisliste justeres årlig i forhold til denne og er oppslått på venterommet