Personale

Medarbeiderne er erfarne og har variert bakgrunn:

Tina S. Henriksen: Helsesekretær

Bente Godager: Spesialsykepleier

Kari Hulleberg: Helsesekretær

Randi Søsveen: Helsesekretær

Kristin Skåden: Helsesekretær

Anita Helde: Helsesekretær

Lisabet Svevad Kleven: Helsesekretær (Vikar)